SVBPVH VERBETERT DE PENSIOENEN IN DE HAVENSECTOR

Onze pensioenverbeteringen zijn mogelijk dankzij een lange maar succesvolle strijd om de nalatenschap van PVH, ons vroegere pensioenfonds. Die strijd leidde in 2010 tot een akkoord met Stichting Optas, waardoor we 500 miljoen euro kregen. Ten slotte bereikten we in 2014 ook een akkoord met Aegon, ter waarde van circa 188 miljoen euro

Vaak gestelde vragen stap 4a Download hier onze brochure over Stap 4a

  FIT-REGELING MET DIENSTJARENPREMIE
Wat:

Senioren FIT-regeling met Dienstjarenpremie.

Voor wie: Medewerkers (operationeel en kantoor) van de geboortejaren 1950 - 1959. Zie verder onder 'Voorwaarden voor deelname'. 
Wanneer: Met ingang van 1 september 2013. 

 

Met de FIT-regeling kun je voordat je met pensioen gaat al korter gaan werken. Je levert dan relatief weinig salaris in, en de opbouw van je pensioen loopt gewoon door. Je kunt bovendien, eenmalig, een aan je dienstjaren gekoppelde premie krijgen.

Klik hieronder op het tabblad 'MEER INFO'. Dan ziet u de officiële pdf-documenten van de regelingen.

HOE WERKT HETSVBPVH financiert een Senioren FIT-regeling op basis van deze uitgangspunten:

De medewerker:

 • kiest in overleg met zijn werkgever een FIT-periode van minimaal 6 maanden tot maximaal 24 maanden* direct voorafgaand aan zijn definitieve pensioendatum.
 • werkt in zijn FIT-periode 80% van zijn normale werkweek.*
 • krijgt in zijn FIT-periode 90% van zijn normale schemamaandsalaris.*
 • behoudt in zijn FIT-periode een volledig doorlopende pensioenopbouw (100%).
 • ontvangt een eenmalige Dienstjarenpremie (netto) in de maand waarin hij 64 jaar wordt.
 • stopt na afloop van zijn FIT-periode direct met werken en gaat definitief met pensioen.


De werkgever:

 • ontvangt een bijdrage aan de extra salaris- en pensioenkosten die kan oplopen tot maximaal 12.500 euro per deelnemende medewerker bij een FIT-periode van 24 maanden. Bij een kortere FIT-periode geldt een aangepaste bijdrage.


* Op grond van uw cao kunnen andere afspraken zijn gemaakt over maximale deelnameduur, en de percentages voor werk en salaris. Maar de minimale deelnameduur is altijd 6 maanden, en de pensioenopbouw altijd 100%.AANMELDEN

 1. Vraag uw werkgever/personeelszaken of u kunt deelnemen aan een FIT-regeling. Deze regeling moet zijn vastgelegd in de cao óf - als er geen cao is - vooraf door SVBPVH zijn goed gekeurd. 
 2. Controleer samen met uw werkgever/personeelszaken of u aan de voorwaarden voldoet.
 3. Bepaal in overleg met uw werkgever/personeelszaken de gewenste ingangsdatum en de duur van uw FIT-periode.
 4. Onderteken de FIT-Overeenkomst en het Aanvraagformulier voor de Dienstjarenpremie. Deze FIT-Overeenkomst en het Aanvraagformulier moet uw werkgever uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum indienen bij SVBPVH.
 5. In de maand waarin u 64 jaar wordt, ontvangt u eenmalig de Dienstjarenpremie die op u van toepassing is.
 6. Na afloop van uw FIT-periode gaat u definitief met pensioen.
Let op!
Het aanmelden van FIT-deelnemers is alleen mogelijk voor bedrijven die zich vóór 1 januari 2015 bij SVBPVH voor de FIT-regeling hebben opgegeven.

 

Voetnoten *1

De standaard-FIT is 80% werk, 90% salaris, 100% pensioenopbouw. 

In bedrijven met een cao bepalen de cao-partijen de precieze verdeling tussen werk en salaris, maar de pensioenopbouw is ook daar 100%.

De standaard voor deelnameduur is minimaal 6 maanden, maximaal 24 maanden. In bedrijven met een cao bepalen de cao-partijen het maximum aantal maanden. Maar het minimum aantal deel te nemen maanden is altijd 6.

De FIT-regeling kan standaard worden gebruikt vanaf de 60ste verjaardag van de deelnemer.


In bedrijven zonder cao hanteert SVBPVH altijd de standaardregeling. 
 

 

Stap 1