SVBPVH VERBETERT DE PENSIOENEN IN DE HAVENSECTOR

Onze pensioenverbeteringen zijn mogelijk dankzij een lange maar succesvolle strijd om de nalatenschap van PVH, ons vroegere pensioenfonds. Die strijd leidde in 2010 tot een akkoord met Stichting Optas, waardoor we 500 miljoen euro kregen. Ten slotte bereikten we in 2014 ook een akkoord met Aegon, ter waarde van circa 188 miljoen euro

RECHTER GEEFT FIAT AAN 'ONTKLEMMING' BEKLEMD VERMOGEN

Het akkoord tussen Stichting Belangenbehartiging en Aegon is op dinsdag 13 januari 2015 goedgekeurd door de rechter. Dit betekent dat de beklemming op een deel van het vroegere Optas-vermogen definitief vervalt.

SBPVH-voorzitter Niek Stam is tevreden over de uitspraak van de rechter. "Dankzij deze goedkeuring komt nu eindelijk de weg vrij voor financiële compensatie door Aegon. Alles bij elkaar gaat dat toch om bijna 190 miljoen euro. Veel geld waarmee we de pensioenen van havenmedewerkers weer een stukje kunnen verbeteren."

Uitslag Referendum
Werknemers van havenbedrijven zeggen 'ja' tegen de deal met Aegon. Van de uitgebrachte stemmen is 94% voor beëindiging van het conflict over het 'beklemde vermogen' in combinatie met een bijdrage van Aegon van circa 188 miljoen euro waarmee de pensioenen van (huidige) havenwerkers verder verbeterd kunnen worden.
SBPVH-voorzitter Niek Stam: met deze uitkomst van het referendum is de weg vrij om de deal verder af te wikkelen met een vaststellingsovereenkomst en een ontklemmingsprocedure bij de rechter.

Het tellen van de stemmen was in handen van zes niet bij S(V)BPVH betrokken personen. Namens werkgevers van havenbedrijven waren dat Ben van Deurzen (EECV) en Leonieke Verbove (P&O NSF). Namens de werknemers werden de stembiljetten geteld door Sjaak van Gelder (ECT, tevens lid van de Deelnemersraad Optas), Koen Keehnen (Uniport), Jan van Rees (EMO) en Ed Andriessen (P&O NSF).


De uitslag is formeel vastgelegd in een proces-verbaal.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

In zes verschillende bijeenkomsten (in Goes, Amsterdam en Rotterdam) gaf SBPVH op 23, 24 en 25 juni 2014 een toelichting op het principeakkoord met Aegon. Aan de hand van een PowerPointpresentatie laat Johan Tiggelman zien hoe de onderhandelingen zijn verlopen, en wat de achtergronden zijn van de totaalbijdrage van circa 188 miljoen euro van Aegon.
De presentatie maakt ook duidelijk hoe dat bedrag in de toekomst kan bijdragen aan een beter pensioen voor de huidige werknemers van havenbedrijven.

foto

Achter de presentatietafel in Rotterdam. Van links naar rechts: Bas van der Meulen (Helpdesk Havenpensioen), Niek Stam (voorzitter SBPVH) en Johan Tiggelman (medeonderhandelaar en bestuurslid SBPVH).


Eind juni zijn er informatiebijeenkomsten over het op 10 april bereikte principeakkoord met Aegon. In juli wordt per referendum bepaald of dit principeakkoord voor medewerkers van havenbedrijven acceptabel is.

Er zijn circa 11.000 actieve (niet gepensioneerde) medewerkers met stemrecht.
Ze krijgen hun stembiljet per post thuisgestuurd. Aegon levert hiervoor het adressenbestand. Tot dinsdag 15 juli 2014 kan worden gestemd. Op vrijdag 18 juli wordt de uitslag bekendgemaakt op onze website havenpensioen.nl.

Onze informatiebijeenkomsten over het principeakkoord staan uiteraard ook open voor niet-stemgerechtigde (oud)medewerkers van havenbedrijven.
In het overzicht hieronder ziet u op welke tijden/plaatsen onze bestuursleden u graag welkom heten.Regio Locatie Datum Tijd

Zeeland/Brabant Hotel Van de Valk
Anthony Fokkerstraat 100,
4462 ET Goes
23 juni 2014 10.00-12.00

19.30-21.30

Amsterdam Aristo Accommodatie
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
Bij Station Sloterdijk
24 juni 2014 10.00-12.00

19.30-21.30

Rotterdam Grand-café Rustburcht
Strevelsweg 744/746
3083 AT Rotterdam
Bij Station Zuidplein
25 juni 2014 10.00-12.00

19.30-21.30


In juni is er een referendum waarin havenwerkgevers en -werknemers zich over het akkoord kunnen uitspreken.

Hoofdlijnen
De havensector ziet af van verdere claims op het beklemde vermogen van PVH/Optas.
Aegon:

  • betaalt 80 miljoen euro rechtstreeks, voor volgende pensioenverbeteringsstappen door Stichting Vermogensbeheer BPVH. In de komende periode werkt de Aanwendingscommissie de hiervoor benodigde plannen uit.
  • draagt 20 miljoen euro bij aan een netto-pensioenspaarproduct dat de sector aankoopt om de nadelen op te vangen van veranderingen in de belastingwet per 1 januari 2015 ('fiscale bovenmatigheid van pensioenopbouw'). In de komende periode werkt de Aanwendingscommissie de hiervoor benodigde plannen uit.
  • draagt ongeveer 88 miljoen euro bij, in de vorm van 0,55% extra rente op het pensioenkapitaal waarmee de havenwerker met een beschikbarepremieregeling op zijn pensioendatum een levenslange uitkering inkoopt.


Stichting Belangenbehartiging PVH is positief over het akkoord.
Nadat Stichting Optas in 2010 500 miljoen euro betaalde, komt dit dicht bij de oorspronkelijke waarde van het beklemde vermogen.

Nu is nog onbekend welke groepen werknemers precies van welke verbeteringen kunnen profiteren, en in welke mate.
Wat wel al vaststaat is dat een schikking met Aegon niet meer ten goede komt aan gepensioneerden en ex-medewerkers. Deze groepen oud-collega's hebben als 'voorschot' al geld ontvangen in de stappen 1, 2 en 3 (waaraan in totaal 330 miljoen euro uit de Optas-schikking is besteed).
Geld dat van Aegon komt, is uitsluitend bestemd voor actieve medewerkers. Pas later wordt per onderdeel duidelijk aan welke verdere voorwaarden deze actieve medewerkers moeten voldoen.

Voorafgaand aan het referendum in mei volgt meer informatie via deze website.
Net als bij voorgaande pensioenverbeteringsstappen zal de Aanwendingscommissie de uit te werken bestedingsplannen in sector-brede seminars presenteren.

Op donderdag 10 april bereikten Stichting Belangenbehartiging en Aegon een akkoord over het 'beklemde vermogen' dat bij Aegon terechtkwam door de aankoop van Optas Pensioenen in 2007.

Het akkoord bestaat eruit dat Aegon de havengemeenschap op drie manieren compensatie biedt: 80 miljoen rechtstreeks door een betaling aan de Stichting, een verhoging van circa 6,5% bij de inkoop van een ouderdomspensioen voor havenwerkers, en 20 miljoen in de vorm van een bijdrage aan een nieuw netto-pensioenspaarproduct dat havenwerkers compenseert voor de fiscale maatregelen waarmee de overheid vanaf 2015 de pensioenopbouw beteugelt.

Voorzitter Niek Stam is tevreden met het resultaat: "Bovenop de 500 miljoen euro van Stichting Optas komen we dicht bij de oorspronkelijke waarde van het beklemde vermogen."

Foto-VVLSWBXJHij wijst erop dat het akkoord nog wel voorlopig is. "De Deelnemersraad van Optas Pensioenen moet zich erover uitspreken en we houden nu eerst weer een referendum onder werkgevers en werknemers in de havens. Ook moet de rechter zich nog uitspreken over het 'ontklemmen' van het beklemde vermogen."
Stam en medeonderhandelaars Jasper Hooykaas (ECT) en Johan Tiggelman (EMO) zien de uitkomst van het referendum met vertrouwen tegemoet. "We hebben er ruim zes jaar voor moeten knokken. Lange tijd zag het ernaar uit dat we van Aegon geen cent zouden krijgen. Dan is dit pakket toch een heel mooie uitkomst waarmee we de pensioenen kunnen verbeteren van de circa achtduizend huidige werknemers van havenbedrijven."

Stam, Hooykaas en Tiggelman zeggen dankbaar te zijn voor de support van werkgevers en werknemers in de havens. "We hebben in onze Put the money back-strijd al die jaren schouder aan schouder gestaan. Met elkaar, en met hulp van sympathisanten uit binnen- en buitenland, hebben we Aegon onder druk kunnen zetten. Het is de optelsom van alle activiteiten die Aegon ten slotte tot een oplossing dreef."

Stam zegt daarvoor ook zijn internationale vakbondscollega's te willen bedanken. "Zonder de hulp van de Amerikanen, Britten en Australiërs waren we nooit zover gekomen."

Onderstaand de brochure die in 2014, voorafgaand aan de referendumbijeenkomsten, is verspreid.

Bewaar het bestand Verzekeringswissel.pdfBrochure bij Referendum principeakkoord 2014