SVBPVH VERBETERT DE PENSIOENEN IN DE HAVENSECTOR

Deze pensioenverbeteringen zijn mogelijk dankzij een lange maar succesvolle strijd om de nalatenschap van PVH, ons vroegere pensioenfonds. Die strijd leidde in 2010 tot een akkoord met Stichting Optas, waardoor we 500 miljoen euro kregen. Ten slotte bereikten we ook een akkoord met Aegon, zodat we sinds 2015 verdere pensioenverbeteringen doorvoeren. Ter waarde van nog eens 188 miljoen euro.

 

Onze pensioenverbeteringen verlopen stapsgewijs: In de Stappen 1, 2 en 3 gingen de pensioenrechten omhoog van iedereen die vóór 1998 in de havens werkte, toen het oude pensioenfonds nog bestond. Dit betrof ruim 45 duizend personen, vooral gepensioneerden en nabestaanden van overleden medewerkers. Vanaf Stap 4b zijn de verbeteringen alleen bestemd voor medewerkers met een vast dienstverband op (of voor) 1 februari 2013

 

PVH-PlusAanvulling van 13,56 % op het PVH-pensioen van ruim 35 duizend operationele (oud)medewerkers.
Uitgevoerd in mei 2011.

Optas 1-Plus: Aanvulling van 7,25% op maximaal 15.000 euro bruto van het Optas 1-ouderdomspensioen van bijna 10 duizend (oud)kantoormedewerkers.
Uitgevoerd in mei 2012.

B-Plusbijdrage: Jaarlijkse bijdrage van circa 2000 euro aan de verbeterde Pensioenregeling B van collega's in operationele dienst.
In uitvoering. Aanmelden niet meer mogelijk.

Senioren FIT-regeling met Dienstjarenpremie (collega's van geboortejaren 1950-1959).
In uitvoering.

Senioren FIT-regeling voor collega's van de geboortejaren 1960- 1969. 
Start vanaf 2020

55 extra basispunten bij aankoop pensioen uit kapitaalopbouwende beschikbarepremieregeling waarvoor per 30 september 2013 premie werd betaald aan Optas/Aegon. 
In uitvoering.

Netto Havenpensioen (NHP) 

Online beleggingsrekening voor extra pensioenvermogen. Voor alle havenmedewerkers.
Met jaarlijkse NHP-bonus van max. 250 euro voor collega's die aan de voorwaarden voldoen. 

Start vanaf 2017.

 

Alle informatie op deze site is onder voorbehoud. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Helpdesk

 

Bas van der Meulen is elke werkdag bereikbaar tot 16.00 uur.
Bel Bas: 010 - 44 88 777
E-mailen kan ook:
helpdesk@havenpensioen.nl

Van 17 t/m 30 juni is onze Helpdesk gesloten.

 Nieuws 

  • Recht op een NHP-Bonus over 2018? Hij staat uiterlijk in week 25 op je Netto Havenpensioen-beleggingsrekening (zie Stap 6).
     
  • We zijn klaar voor Stap 4B. Lees ons bericht aan werkgevers en personeelsvertegenwoordigers.

Algemene pensioenvragen?
Bel AEGON: 070 - 3444 999

 

Stap 1
Nieuwsbrief
Ontvang berichten over de pensioenverbeteringen van Stichting Vermogensbeheer. Of over de strijd om het ‘beklemde vermogen’ door Stichting Belangenbehartiging.
Disclamer Copyright