SVBPVH VERBETERT DE PENSIOENEN IN DE HAVENSECTOR

Onze pensioenverbeteringen zijn mogelijk dankzij een lange maar succesvolle strijd om de nalatenschap van PVH, ons vroegere pensioenfonds. Die strijd leidde in 2010 tot een akkoord met Stichting Optas, waardoor we 500 miljoen euro kregen. Ten slotte bereikten we in 2014 ook een akkoord met Aegon, ter waarde van circa 188 miljoen euro

Onze pensioenverbeteringen verlopen stapsgewijs: In de Stappen 1 en 2 gingen de pensioenrechten omhoog van iedereen die vóór 1998 in de havens werkte en verzekerd was bij het pensioenfonds PVH of Optas Pensioenen. De verhogingen kwamen ten goede aan ruim 45 duizend personen, onder wie veel gepensioneerden en nabestaanden van overleden medewerkers. Vanaf Stap 3 zijn onze pensioenverbeteringen - onder voorwaarden - bestemd voor medewerkers die nog in de havens actief zijn.

 

PVH-PlusAanvulling van 13,56 % op het PVH-pensioen van ruim 35 duizend operationele (oud)medewerkers.
Uitgevoerd in mei 2011.

Optas 1-Plus: Aanvulling van 7,25% op maximaal 15.000 euro bruto van het Optas 1-ouderdomspensioen van bijna 10 duizend (oud)kantoormedewerkers.
Uitgevoerd in mei 2012.

B-Plusbijdrage: Jaarlijkse bijdrage van circa 2000 euro aan de verbeterde Pensioenregeling B van collega's in operationele dienst.
In uitvoering. Aanmelden niet meer mogelijk.

Senioren FIT-regeling met Dienstjarenpremie (collega's van geboortejaren 1950-1959).
In uitvoering.

Senioren FIT-regeling voor collega's van de geboortejaren 1960- 1969. 
Start vanaf 2020

55 extra basispunten bij aankoop pensioen uit kapitaalopbouwende beschikbarepremieregeling waarvoor per 30 september 2013 premie werd betaald aan Optas/Aegon. 
In uitvoering.

Netto Havenpensioen (NHP) 

Online beleggingsrekening voor extra pensioenvermogen. Voor alle havenmedewerkers.
Met jaarlijkse NHP-bonus van max. 250 euro voor collega's die aan de voorwaarden voldoen. 

In uitvoering.

 

Alle informatie op deze site is onder voorbehoud. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Helpdesk

 

U bereikt onze helpdesk via:
helpdesk@havenpensioen.nl
Omschrijf uw vraag zo duidelijk mogelijk. 
Vermeld uw naam, telefoonnummer en de naam van het bedrijf waar u werkt. Wij nemen dan contact met u op.

Algemene vragen over uw pensioen?
Bel AEGON: 088 - 344 12 34

Stap 1
Nieuwsbrief
Ontvang berichten over de pensioenverbeteringen van Stichting Vermogensbeheer. Of over de strijd om het ‘beklemde vermogen’ door Stichting Belangenbehartiging.
Disclamer Copyright