SVBPVH VERBETERT DE PENSIOENEN IN DE HAVENSECTOR

Onze pensioenverbeteringen zijn mogelijk dankzij een lange maar succesvolle strijd om de nalatenschap van PVH, ons vroegere pensioenfonds. Die strijd leidde in 2010 tot een akkoord met Stichting Optas, waardoor we 500 miljoen euro kregen. Ten slotte bereikten we in 2014 ook een akkoord met Aegon, ter waarde van circa 188 miljoen euro

 

PVH Plus
Wat:      Aanvulling van 13,56% op PVH-pensioen dat is opgebouwd voor 1998
Voor wie:   Operationele (oud)medewerkers met een pensioenregeling bij het Pensioenfonds PVH 
Wanneer:   Vanaf 1 januari 2011. Uitgevoerd in mei 2011.

PVH-Pensioen

 

Stap 1 is definitief gezet en afgewikkeld. 
In april 2011 kreeg u via AEGON een brief over de aanvulling van 13,56% op uw PVH-pensioen. 
In deze brief staan polisnummers: 

  • R600verwijst naar het 'gewone' PVH-pensioen dat is opgebouwd door operationele (oud)werknemers. Hierop krijgt u de aanvulling van 13,56%.
  • R6005 verwijst naar pensioen dat is opgebouwd ná 1 januari 1998, dus ná de PVH-tijd. Hierop krijgt u géén aanvulling.
  • R2332 verwijst naar pensioen dat is opgebouwd in tijden van werkloosheid, met premies van het Fonds Voortzetting Pensioenverzekeringen (FVP). De aanvulling geldt ook voor dit pensioen, maar alléén voor het deel dat is opgebouwd vóór 1 januari 1998.  In augustus 2013 is de aanvulling op de R2332-polissen uitgevoerd; met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011.
     

Klik hierboven op een van de tabbladen voor meer informatie.
- Deelnemer als u voor 1998 als operationeel medewerker pensioen opbouwde bij het PVH.

- Nabestaande of Ex-partner als uw vroegere partner voor 1998, in een operationele functie, pensioen opbouwde bij PVH.

 

 

Belangrijk!
De aanvullingen in Stap 1 en 2 komen vooral ten goede aan de pensioenrechten van mensen (kantoor- en operationeel personeel) die vóór 1998 in de havens werkten. Het overgrote deel van hen is inmiddels met pensioen, werkzaam in een andere sector, of overleden. Deze oud-medewerkers (en hun partners en nabestaanden) delen niet meer mee in pensioenverbeteringen die mogelijk zijn als gevolg van het akkoord met Aegon.

Stap 1