SVBPVH VERBETERT DE PENSIOENEN IN DE HAVENSECTOR

Deze pensioenverbeteringen zijn mogelijk dankzij een lange maar succesvolle strijd om de nalatenschap van PVH, ons vroegere pensioenfonds. Die strijd leidde in 2010 tot een akkoord met Stichting Optas, waardoor we 500 miljoen euro kregen. Ten slotte bereikten we ook een akkoord met Aegon, zodat we sinds 2015 verdere pensioenverbeteringen doorvoeren. Ter waarde van nog eens 188 miljoen euro.

 

 

PVH Plus
Wat:      Aanvulling van 13,56 % op het PVH-pensioen dat is opgebouwd voor 1998
Voor wie:   Operationele (oud)medewerkers met een pensioenregeling bij het Pensioenfonds PVH 
Wanneer:   Vanaf 1 januari 2011. Uitgevoerd in mei 2011.

PVH-pensioen

Stap 1 is definitief gezet en afgewikkeld. 

In april 2011 kreeg u via AEGON een brief over de aanvulling van 13,56 % op het PVH-pensioen.

In die brief staan polisnummersHet polisnummer dat begint met R6008 gaat over het 'gewone' PVH-pensioen dat is opgebouwd door operationele (oud)werknemers.
Een polisnummer dat begint met R6005 gaat over pensioen dat is opgebouwd na 1 januari 1998, dus na de periode van het PVH. De aanvulling van 13,56% geldt daarom niet voor dit pensioen.

De ingangsdatum van de aanvulling was 1 januari 2011. Daarom kregen mensen met een pensioenuitkering in mei 2011 ook de aanvullingsbedragen over de maanden januari, februari, maart en april uitgekeerd.

Hebt u een polisnummer dat begint met R2332? Dat gaat over pensioen dat is opgebouwd in tijden van werkloosheid, met premies van het Fonds Voortzetting Pensioenverzekeringen (FVP). De aanvulling van 13,56% is ook van toepassing op deze R2332-polis maar uitsluitend over het pensioen dat daarin voor 1 januari 1998 is opgebouwd. (Werkloosheidsperioden van na die datum tellen dus niet mee.)

In augustus 2013 is de aanvulling op de R2332-polissen uitgevoerdEveneens met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011.

Onder de tabbladen vindt u meer algemene informatie over de aanvulling.

- Kies Deelnemer als u voor 1998 als operationeel medewerker pensioen opbouwde bij het PVH.
- Kies Nabestaande/Ex als uw vroegere partner voor 1998 in een operationele functie pensioen opbouwde bij PVH.

Belangrijk!
De aanvullingen in Stap 1, 2 en 3 komen vooral ten goede aan de pensioenrechten van mensen die vóór 1998 in de havens werkten. Het overgrote deel van hen is inmiddels met pensioen, werkzaam in een andere sector, of overleden. Deze oud-havenwerkers (en hun partners en nabestaanden) delen niet meer mee in pensioenverbeteringen die mogelijk zijn als gevolg van het akkoord met Aegon.

Stap 1