SVBPVH VERBETERT DE PENSIOENEN IN DE HAVENSECTOR

Onze pensioenverbeteringen zijn mogelijk dankzij een lange maar succesvolle strijd om de nalatenschap van PVH, ons vroegere pensioenfonds. Die strijd leidde in 2010 tot een akkoord met Stichting Optas, waardoor we 500 miljoen euro kregen. Ten slotte bereikten we in 2014 ook een akkoord met Aegon, ter waarde van circa 188 miljoen euro

 

  Stap 5 
 
Wat:

 55 extra basispunten bij de inkoop van een pensioenuitkering uit kapitaal

Voor wie:  Collega's met een beschikbarepremieregeling met kapitaal, waarvoor per 30 september 2013 premie werd betaald aan Optas/Aegon
Wanneer:  Vanaf april 2015   


Extra basispunten = extra rente
Collega's die aan de voorwaarden voldoen (zie hieronder) en bij Aegon een pensioenuitkering inkopen, krijgen 55 basispunten extra. Dat is 0,55% rente bovenop de marktrente van dat moment. 

Voorbeeld
Kapitaal in de pensioenpot: 200.000 euro
Marktrente 1,3% = 8.200 euro bruto pensioen per jaar (vanaf de leeftijd van 65 jaar).
Rente 1,85% (1,3% + 0,55%) = 8.800 euro bruto pensioen per jaar (vanaf de leeftijd van 65 jaar).

Kijk voor meer uitleg bij Vaak gestelde vragen.

Gaat u met pensioen?
Wie pensioen inkoopt (ook al is dat pas over twintig jaar) krijgt een offerte/uitkeringsbrief waarin al rekening is gehouden met de 0,55% extra rente.
U ontving van Aegon een document ter bevestiging van die toekomstige verhoging.
Zie verder bij Vaak gestelde Vragen.

Let op! Voorwaarden!
Deze regeling voor extra basispunten geldt alleen voor medewerkers met een beschikbarepremieregeling met kapitaal, waarvoor per 30 september 2013 premie werd betaald aan Optas/Aegon.
Rechthebbende personen kregen persoonlijk bericht thuis gestuurd.

Er zijn ook medewerkers met een beschikbarepremieregeling voor wie jaarlijks de premie wordt omgezet in definitieve pensioenrechten. Op dit type pensioenverzekering kunnen de extra basispunten niet worden toegepast.
Zie verder bij Vaak gestelde Vragen.
 

Stap 1