Wat gebeurde er met de 500 miljoen euro van Stichting Optas?

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De 500 miljoen van Stichting Optas zijn, of worden, besteed aan de volgende verbeteringen:

  • Stap 1 (PVH-Plus) is gezet. De bij PVH opgebouwde pensioenrechten kregen een aanvulling van 13,56 %.
  • Stap 2 (Optas 1-Plus) is gezet. Het voor 1998 opgebouwde Optas 1-pensioen kreeg over maximaal 15.000 euro een aanvulling van 7,25%.
  • Stap 3 is in uitvoering via de bedrijven. Daar verbeteren de pensioenrechten van de zogeheten B-deelnemers (mensen van de geboortejaren 1950-1976 die voor 1998 in dienst waren). Hun werkgever ontvangt voor deze structurele pensioenverbetering een bijdrage van 2000 euro per persoon per jaar.
  • Stap 4 ging van start per 1 september 2013 en verloopt in fasen:
    • De eerste fase is bestemd voor medewerkers (ongeacht hun functie) van de geboortejaren 1950-1959 die per 31 december 1997 een pensioenregeling hadden bij PVH of een pensioenverzekering bij Optas 1. Zij krijgen een Dienstjarenpremie als zij deelnemen aan een door de Stichting goedgekeurde Senioren FIT-regeling.
    • De tweede fase van Stap 4 volgt op de langere termijn. Over de precieze uitwerking daarvan is nog niets te zeggen. Het enige dat vaststaat, is dat de tweede fase ten goede komt aan medewerkers die zijn geboren op 1 januari 1960 of daarna en die werken bij een bedrijf waarvoor Aegon/Optas per 1 april 2010 een pensioenregeling uitvoerde.
    • Over de vraag wat er moest gebeuren met de 500 miljoen euro van Stichting Optas organiseerde Stichting Belangenbehartiging in april 2010 een stemming onder haar achterban. Van de bijna elfduizend (oud)havenwerkers die hun stem uitbrachten, stemde 89% in met bovenstaande verdeling.

Download Uitslag achterbanraadpleging april 2010.